Kanunlar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Mülga 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu
Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu