Şirket Kuruluşlarında Tek Hizmet Noktası

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun (YOİKK) Eylem Planı çerçevesinde, "7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından şirket kurma işlemleri kolaylaştı.

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO) bünyesinde hizmet veren Fatsa Ticaret Sicili Müdürlüğü, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından "tek noktadan hizmet" uygulamasını başlattı

Üyelerimize Ne Kolaylık Sağlıyoruz?
• Şirket kuruluş işlemleri, imza tasdiki, imza beyanı ve defter açılış onayları için Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tek temas noktası oluyor.
• Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluşunda defter tasdiki için notere gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Fatsa Ticaret Sicili Müdürlüğü eliyle defterler tasdik ediliyor, aynı işlem tür değişikliği tescili için de uygulanıyor.
• Limited şirket, kooperatiflerdeki kuruluş sözleşmesi ve istenildiğinde Anonim Şirketler için kuruluş sözleşmesi Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde imzalanabiliyor.
• Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde zorunlu olan imza beyannameleri ile her türlü temsil ilzam tescilinde istenen imza beyannamesi, Fatsa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde yetkilendirilmiş personel huzurunda düzenlenebiliyor.
• Üyelerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) gitmeden, Fatsa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde elektronik ortamda sosyal güvenlik kaydını yaptırabiliyor.
• Üyelerimiz, daha önce bankalar aracılığıyla ödedikleri Rekabet Kurumu payını da yine Fatsa Ticaret Sicili Müdürlüğü vasıtasıyla ödeyebiliyor.

Uygulama sayesinde üyelerimiz noter, banka, vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kurumlara gitmeye gerek kalmadan, Fatsa Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne gelerek tek bir noktadan şirket kuruluş işlemlerini ve oda üyelik kaydı işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Şirket kurmak için uygulanan 7 ayrı prosedür, bir tek adımda tamamlanmış oluyor.