Vizyon ve Misyon Beyanlarımız

FATSO'nun Vizyonu

Mevzuatla tanımlanmış şartların dışına çıkmamak koşulu ile;
Çağdaş Yönetim Anlayışı ile yönetilen, Hizmetlerini, üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştiren,
Şeffaf ve kaliteli hizmet anlayışıyla, üye memnuniyetini sağlayan,
Bölgesel kalkınmada, kilit karar alıcıların önemsediği ve değer verdiği,
Yönetim anlayışı, hizmet sunumu ve Sosyal Sorumluluk bilinciyle, bölgesel ve ulusal bazda referans oda olmaktır.

FATSO'nun Misyonu

5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde; bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayacak biçimde, üyelerimizin sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak her türlü hizmeti; sosyal sorumluluğumuzun bilincinde, çağdaş yönetim anlayışı ile kurumsal bir yapı içerisinde, uluslararası standartlarda sunmaktır.