Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Politikaları

Yönetim Stratejisi

İletişim Stratejisi

Mali Yönetim Politikası

İnsan Kaynakları Yönetimi Politikası

Haberleşme ve İletişim Politikası

Bilgi Teknolojileri Yönetimi Politikası

Üye İlişkileri Yönetimi Politikası

Kalite Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgilendirme Politikası

Paydaş Memnuniyet Politikası

Sosyal Sorumluluk Politikası

Şikayet Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası