Ekonomi ve İş Konuları Görüş Belirleme Formu

— Bu çalışma, siz değerli üyelerimizin Ulusal ve Bölgesel ekonomik gelişmeler ile bu gelişmelerin sektörünüze etkileri konusunda görüşlerinizi almak amacıyla gerçekleşitirilmektedir.
— Çalışma sonucunda elde edilecek veriler analiz edilerek durum tespitine yönelik bilgiler üretilecektir. Elde edilen bilgiler bölgesel ve sektörel politikaların gelişitirlmesinde kullanıalcaktır.
— Görüşlerinizin samimiyeti ve gerçeklik düzeyi, üretilecek politikaların tutarlılığını doğrudan etkileyecektir.
— Katılımınız ve değerlendirmelerinizde gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.
— Bu form aracılığı ile bize sağladığınız kişisel bilgilerinizin saklanma ve kullanım şekli ile ilgili detaylı bilgi almak için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

Ekonomi ve İş Konuları Görüş Belirleme Formu

Ulusal ve bölgesel ekonomi konularında görüşleriniz

Ekonomik gelişmelerin bulunduğunuz sektör üzerindeki etkileri konusundaki görüşleriniz