İş Makinası Tescil/Rehin

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca İş makineleri: ''Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan, iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

Söz konusu araçların tescil işlemleri Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından yapılmaktadır. Anılan mevzuat kapsamında iş makinası sahipleri iş makinalarının satın alınmasına ilişkin fatura tarihinden itibaren üç ay; devişr sureti ile enilkimiş ise Noter Satış ından itibaren en geç bir ay içinde firmanın bulunduğu yer ticaret ve Sanayi Odası na tescil ettirmekle yükümlüdür. Tescil işlemleri TOBB Trafından Hazırlanan ''İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslar'' a uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Müracaat sırasında aşağıdaki belgelerle odamıza tescil için talepte bulunan iş makineleri sahiplerinin belgeleri aynı gün verilmektedir.
İŞ MAKİNESİ TESCİL DİLEKÇESİ

İŞ MAKİNESİ TESCİLİ İÇİN İSTENEN BELGELER

İŞ MAKİNESİ TEKNİK BELGESİ

İŞ MAKİNEMELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR