Ekspertiz Raporu

Ülkemizin ithalat, ihracat, gümrük ve teşvik mevzuatına ilişkin çeşitli işlemler sırasında firmalarımızdan, çeşitli konularda bazı durum tespitleri istenmekte ve bu tespitlerin Odamızca yapılarak rapor düzenlenmesi talep edilmektedir.

Gayrimenkul Ekspertizi
• Tapu fotokopisi
• Ruhsat
• Muhasebe Ödendi Makbuzu

Makine Ekspertizi
• Dilekçe
• Fatura veya Sahiplik Belgesi

İş Yeri Ekspertizi
• Dilekçe
• Tapu
• Varsa Kapasite Raporu

Gıda Ekspertizi
• Dilekçe
• Sigortalı işçi sayısına ilişkin son aya ait e-bildirge (hizmet dökümü),
• İmza Sirküleri,
• Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretinin yatırıldığına dair belge

Ekspertiz Raporu Talep Formu İçin Tıklayınız