Ekspertiz Raporu

Ülkemizin ithalat, ihracat, gümrük ve teşvik mevzuatına ilişkin çeşitli işlemler sırasında firmalarımızdan, çeşitli konularda bazı durum tespitleri istenmekte ve bu tespitlerin Odamızca yapılarak rapor düzenlenmesi talep edilmektedir.

Gayrimenkul Ekspertizi
• Tapu fotokopisi
• Ruhsat
• Muhasebe Ödendi Makbuzu

Makine Ekspertizi
• Dilekçe
• Fatura veya Sahiplik Belgesi

İş Yeri Ekspertizi
• Dilekçe
• Tapu
• Varsa Kapasite Raporu

Gıda Ekspertizi
• Dilekçe
• Sigortalı işçi sayısına ilişkin son aya ait e-bildirge (hizmet dökümü),
• İmza Sirküleri,
• Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretinin yatırıldığına dair belge


Ekspertiz Raporu İşlem Ücretleri ve Banka Hesap Numaraları

Hesap Sahibi: Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası
Banka/Şube Adı: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Fatsa Şubesi
IBAN NO: TR 83 0001 0002 1828 2603 3050 01
TUTAR: 300 TL (300 TÜRK LİRASI)

Hesap Sahibi: Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası
Banka/Şube Adı: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Fatsa Şubesi
IBAN NO: TR 83 0001 0002 1828 2603 3050 01
TUTAR: 570 TL (BEŞYÜZYETMİŞ TÜRK LİRASI)

Ekspertiz Raporu Başvuru

Ekspertiz Raporu Talep Formu İçin Tıklayınız