Bilgi İşlem Departmanı

  • Ağa bağlı çalışan bilgisayarların iletişimini sağlamak, cihazların ayarlamalarını yapmak, çalışır durumda olmasını sağlamak,
  • Yeni Yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirlemek, teknolojiyi takip ederek, yeni projeler üretmek ve uygulamak,
  • Oluşan arızaları gidermek, müdahale etmek, gerekiyorsa ilgili teknik servise göndermek,
  • Oda üye veritabanının düzeniyle ve güvenliği ile ilgilenmek,
  • Oda internet sayfasının güncellemelerini yapmak, e-posta hesaplarını açmak ve işlevselliğini sağlamak,
  • Elektronik ortamda veri güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak, güvenlik için koruyucu ve engelleyici önlemler almak,
  • Odaya ait bilgisayar, program ve diğer donanımların acil durum planları, yedekleme ve bakım onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
  • Akreditasyon sisteminin ön gördüğü bilgi işlem ve danışmanlık maddesi ile ilgili çalışmaları koordine etmek,