Bilgi Edinme Hakkı

— Aşağıda yer alan formu kaullanarak 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 nolu Resmi Gazetede yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve buna bağlı olarak 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 nolu Resmi Gazetede yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında bilgi edinme talebinde bulunabilirsiniz.
İlgili kanun ve yönetmelikler hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilir, açılacak sayfadan elektronik ortamda başvuru yapmak yerine bizzat başvuru yapabilmek için kullanılacak Bilgi Edinme Talep Formlarını indirip doldurarak posta yolu ile veya bizzat odamıza gelerek de bilgi edinme başvurusunda bulunabilirsiniz.
— Talebinize geri dönüş alabilmek için sizden istenen iletişim bilgilerini geçerli bilgilerle doldurmanız önemlidir.
— Bu bilgi edinme formu aracılığı ile bize sağladığınız kişisel verilerinizin saklanma ve kullanım şekli ile ilgili detaylı bilgi almak için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

Bilgi Edinme Talep Formu